Malerarbejde

 • Vinduer
 • Døre
 • Vægge
 • Lofter
 • Istandsættelse af flyttelejligheder

Tapesering

 
 • Tapeter
 • Fotostater
 • Væv
 • Filt 

Spartelarbejde

 • Fuldspartling
 • Vægge
 • Lofter 
Maler Riis | Almind Kirkesti 8, 6051 Amind  | Tlf.: 22531152 | lars@malerriis.dk